Biografi Syaikh Sulaiman al-Jamzury

Karangan paling populer di kalangan santri

bersamaislam.com - Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan atas segala karunia dari Allah SWT dan bershalawat atas nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang yang mengikutinya. Pada tulisan kali ini kami akan menyajikan salah satu Biografi Ulama masyhur pada masanya hingga sampai saat ini berkat buah manis karya-karyanya, beliau adalah Syaikh Sulaiman al-Jamzury. 

Nama
Nama lengkap Syaikh Sulaiman al-Jamzury adalah Syaikh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi al-Jamzury, yang masyhur dengan sebutan al-Afandi. Beliau lahir di kota Tanta pada bulan Rabi'ul awal, sekitar tahun 1163 H. 

Tentang Jamzuri  
Jamzuri adalah penisbatan kepada Jamzur, sebuah kota (tempat) ayahnya si pembuat nadzham (sya'ir ilmiah ini) menetap. Jamzur ialah salah satu daerah pada provinsi al-Minnufiyah, yang jauh atau jaraknya beberapa mil.

Guru
Syaikh Sulaiman al-Jamzury, bermadzhab Fiqih Imam Syafi'i. Diantara gurunya adalah:  
1). Syaikh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanisy al-Mihi, penisbatan kepada kotanya yang bernama al-Mihiy, yang bertetangga dengan kota Sheben el-Kom di provinsi al-Minufiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 1139 H. Di kota tersebut beliau membaca Al-Qur'an dan menyempurnakan ta'lim (pendidikan)-nya di al-Azhar, kemudian beliau "rihlah" (bepergian/safar) ke kota tanta dan menetap disana serta menyibukkan diri dengan mengajarkan ilmu-imu syar'i dan qiraat. Beliau berkhidmat demi aga sedemikian rupa sampai Allah mewafatkannya pada hari rabu tanggal 14, bulan Rabi'ul Awwal, tahun 1204 H.

2). Syaikh Mujahid Al Ahmadi, nama aslinya Muhammad Abu Nuja yang mashur dengan sebutan Sayyidi Mujahid, beliau dalah ulama abad ke duabelas hijriyah.beliau lah yang memberi gelar Imam al-Jamzuri dengan sebutan al-Afnaadi, dalam bahasa Turki menunjukkan keagungan dan ketinggian.

Karangan Syaikh Sulaiman al-Jamzury
1. Tuhfatul Athfal Wal Ghilman Fi Tajwidil Quran (Nadzom)
2. Fathul Aqfal Bi Syarh Tuhfatul Athfal
3. Kanzul Maani Bi Tahriri Hirozul Amani
4. Fathurrahman Bisarhi Kanzul Maani Fi Qiraoat Sab’i
5. Mandumah Fi Riwayat Imam Waras
6. Jamiul Mussaroh Fi Syawahid Asyatibiyah Wa Durrah
7. Addur Mandum Fi Udril Ma’mun
8. Attirozul Marqum Bi Syarhi Dur Mandum

Dari beberapa karangan beliau yang paling terkenal adalah kitab Tuhfatul Athfal, yang berisi syair-syair yang menerangkan ilmu-imu tajwid yang beliau dapat ilmunya dari guru Imam al-Mihiy, diantaranya; a). Hukum nun sukun dan tanwin, b). Hukum nun dan mim bertasydid, c). Hukum mim sukun, d). Hukum Lam sukun pada Alif Lam dan pada Lam Fi'il, e). Mitslain, mutaqaribain, dan mutajanisain, f). Jenis mad, g). Mad ashly/thabi'i, h). Mad far'i, i). Jenis-jenis mad lazim. Dalam kitab tersebut dikaji sedemikian rupa tepat pilihan katanya sehinga tercipta syai-syair indah yang mudah dilagukan. 

Dalam kitab ini mengambarkan dengan jelas bahwa beliau adalah seorang ulama yang tawadhu, beliau awali syair ini dengan mengagungkan nama Allah dan Rasulnya Muhammad. Beliau juga mengagungkan nama gurunya yakni Imam al-Mihiy.

Wafat 
Tidak ada informasi jelas mengenai wafatnya beliau, bahkan para ulamapun tidak mengetahui pasti wafatnya beliau. Diperkirakan beliau wafat setelah menciptakan karangan akhirnya yakni Fathurrahman Bisarhi Kanzul Maani Fi Qiraoat Sab’i (tahun 1208 H).
___________________________________

Referensi:
Matan Tuhfatul Athfal
http://arrazifahrudin.blogspot.com/2017/03/biografi-imam-al-jamzuri.htmlPost a Comment

0 Comments